Anläggning

Stall Contessa har jag tillgång till en modern ridanläggning. Här finns två ändamålsenliga stall, skrittmaskin med tak för 6 hästar, ridhus, 22×48 m, och uteridbana, 30×55 m. Det finns 15 stallplatser och lösdrift, för ca 8 unghästar, som jag disponerar för min verksamhet.

Stallarna

Boxarna är uppdelade på två stallat vilket medför en trivsam miljö för hästen i stallet. Stallen har bra sadelkammare, spolspilta, groom, täckeskammare, tvättmaskin och foderutrymmen.
Det finns stora fina gräshagar som hästarna kan gå tillsammans i. Det finns även mindre grus-rasthagar.

Skrittmaskin

Skrittmaskinen är en stor tillgång på anläggningen. En sexhästars Liberty skrittmaskin med en förlängd diameter för att hästarna ska få mindre belastning på lederna. Skrittmaskinen har även tak och belysning.

Ridhus med Geo-Gum-Tex underlag från Expåra

Ridhuset är 22x48m och har mycket bra belysning. Stora ljusinsläpp finns på kort och långsidor. Underlaget, Geo-Gum-Tex, är inlagt 2011. Geo-Gum-Tex innehåller olika fibrer blandat med silikatsand. Fiberblandningen är väldigt speciell och innehåller Cushion-Track fibrer. Underlaget är mycket viktigt för att kunna ge hästarna det absolut bästa förutsättningarna i min träning.

Ridhuset ligger ca 100 meter från stallarna så att hästarna får ett lagom skrittavstånd både till och från träningen.

Uteridbanan ligger bredvid ridhuset och har måtten 30×55 m. Finns även en gräsbana som ligger alldeles intill och har måtten ca. 60×100.

Runt Stall Contessa ligger det miltals grusvägar och stigar i skogen. Här finns all möjlighet att träna sin häst i olika miljöer. Jag anser det viktigt att hästarnas träning är så allsidig som möjligt. Därför rider jag alltid ut med alla hästar i skogen och på grusvägarna runt anläggningen.

Vägbeskrivning

Klicka här för vägbeskrivning till Stall Contessa!